Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę, umożliwiającą skuteczny kontakt z klientem i efektywną sprzedaż.

 

Podczas szkolenia przepracowane zostaną zagadnienia:

– typy klientów
– sposoby formułowania i przedstawiania oferty (warsztat)
– zasady wpływu społecznego
– efektywna komunikacja w relacji z klientem (warsztat)
– jak formułować właściwe pytania?
– praca z potencjałem własnym (warsztat)
– moje przekonania a efekty działań
– automotywacja (analiza potrzeb)
– sposoby motywowania klientów
– perswazja a negocjacje – praktyczne narzędzia (parafraza, przeniesienie itp.)