CEL SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na realizowanie mierzalnych i efektywnych kampanii społecznościowych przekładających się na realizację celów wizerunkowych i sprzedażowych
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy i inspiracji, jak można wzbogacić działania promocyjne poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i technologii
 • wykorzystanie w social media marketingu szeptanego, wirusowego i rekomendacji oraz przedstawienie procesu tworzenia kampanii wirusowej w social media
 • Nabycie szerszego spojrzenia na to jak funkcjonują media społecznościowe, jakie są ich rodzaje i możliwości sprzedażowe

 

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie kanały w mediach społecznościowych warto wykorzystywać w komunikacji marketingowej
 • Jak budować kampanie docierające do najważniejszych grup docelowych
 • Jakie funkcjonalności w poszczególnych mediach społecznościowych pozwolą im na realizację założonych celów biznesowych i komunikacyjnych

 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia zintegrowanych strategii komunikacji w social media
 • Samodzielnego prowadzenia kampanii marketingowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych
 • Systematycznego zarządzania komunikacją w social media
 • Dobierania adekwatnych rozwiązań i kanałów dopasowanych do założonych celów biznesowych i komunikacyjnych