Uczestnik zdobędzie wiedzę, jak zwiększyć efektywność w osiąganiu celów biznesowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia:

  • Najczęstsze bariery ograniczające efektywność w biznesie i sposób poradzenia sobie z nimi (burza mózgów i interakcje uczestników na podstawie ich doświadczeń i doświadczeń coacha).
  • Klarowność jako punkt wyjścia sukcesu w biznesie (ćwiczenia indywidualne).
  • Jak klarowność zamienić w produktywność (ćwiczenia indywidualne).
  • Ograniczające przekonania w sferach: BIZNES I FINANSE (ćwiczenia indywidualne).
  • System wartości, a droga do osiągania celów biznesowych (ćwiczenie grupowe).
  • Kiedy system wartości blokuje drogę do osiągnięcia sukcesu w biznesie.
  • Podświadomość wsparciem dla realizacji celów lub sabotującym wrogiem.